فرهنگ استفاده از شبکه‌های اجتماعی

فرهنگ استفاده از شبکه‌های اجتماعی: شبکه‌ای از آدم‌های دور و نزدیک

 همۀ ما میان شبکه‌‌ای از آدم‌های دور و نزدیک زندگی می‌کنیم. تا پیش از شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی مجازی، شبکۀ آدم‌های دور و برمان به خانواده، دوستان، هم‌محلی‌ها، هم‌مدرسه‌ای‌ها، هم‌دانشگاهی‌ها و…

داستان «بله» را بشنوید: یادداشت بله به مناسبت روز شبکه‌های اجتماعی

این نخستین‌بار نیست که رخدادی سیاسی دامن‌گیر کسب‌وکارهای داخلی می‌شود و اعتبار آنها را نزد مخاطبان خدشه‌دار می‌کند. این بار مطرح شدن «طرح سامان‌دهی فضای مجازی و پیامرسان‌های اجتماعی» ما…