کانال سرگرمی

داستان‌های واقعی از کانال‌های بله؛ داستان سوم: کانال سرگرمی «جوکیسم»

در مطلب قبلی از مجموعه داستان‌های واقعی کانال‌های بله، کانال بازی خوب را معرفی کردیم. در این مطلب، داستان سوم از این مجموعه را از زبان مدیر کانال سرگرمی «جوکیسم»،…