موسسه خیریه

ای که دستت می‌رسد، کاری بکن: کانال های خیریه بله

نیکوکاری و کار خیر جزو جدانشدنی فرهنگ‌های اصیل بشری است. ایرانیان از گذشته به نوع‌دوستی شناخته می‌شوند. در همۀ بحران‌های طبیعی و اقتصادی دهه‌های اخیر، ایرانیان در کمک به یکدیگر…