داستان «بله» را بشنوید: یادداشت بله به مناسبت روز شبکه‌های اجتماعی

این نخستین‌بار نیست که رخدادی سیاسی دامن‌گیر کسب‌وکارهای داخلی می‌شود و اعتبار آنها را نزد مخاطبان خدشه‌دار می‌کند. این بار مطرح شدن «طرح سامان‌دهی فضای مجازی و پیامرسان‌های اجتماعی» ما…