کیف پول بله

گنجی نایاب در دل کیف پول بله !

وقت طلاست! این جمله را بارها و بارها شنیده‌ایم؛ اما شنیدن کی بود مانند دیدن؟ روزها می‌گذرد و تا به خود می‌آییم، می‌بینیم ای دل غافل چه زمان‌هایی که به‌نظرمان بی‌ارزش می‌آمدند؛…