نسخه جدید بله با قابلیت خرید ارز اربعین و زبانه جریان

نسخه جدید با طراحی جدید و خدمات کاربردی؛ نسخه جدید بله زبانه جریان ۹.۰.۰

نسخهٔ جدید بله منتشر شد. در نسخهٔ جدید اپلیکیشن بله، ظاهر برنامه تغییرات بسیار زیادی کرده است. زبانه‌های جدید «جریان» و «خدمات» به آن اضافه شده است. در زبانهٔ جریان…